Gradnja, ustavitev in obdobje sprememb

Začetek pripravljalnih gradbenih del v letu 1961

betoniranje temeljev stolpnic, 1963 (foto: Damjan Gale / arhiv Damjana Galeta)

Vzrok za zastoj del je bilo omejevanje investicij za negospodarske objekte na nivoju zvezne države.

Spomenik revoluciji naj bi bil v ustrezno urejeni okolici zgrajenih osnovnih objektov trga, postavljen ob dvajseti obletnici osvoboditve, julija 1965. Terminski plan pa se je zaradi ustavitve del leta 1962 podaljšal za eno leto.

V letu 1963 so se pričeli izkopi terena za obe stolpnici in njuna gradnja, pričeli pa so tudi z izgradnjo trgovskega centra, današnje blagovnice Maxi.