Ideja osrednjega državnega trga

Ljubljana kot prestolnica svobodnega naroda

???

V letu 1947 je bil razpisan natečaj za Prezidij Ljudske skupščine LRS na območju takratnega Nunskega vrta. Na natečaju, ki sicer ni doživel neposrednega nadaljevanja, je 1. nagrado dobil Edvard Ravnikar s sodelavci.

Ravnikar je večkrat izpostavil novo vlogo mesta Ljubljane kot ‘prestolnice svobodnega naroda’ in v tem kontekstu večjih površin državnega sektorja. Posebno vrednost je pripisoval predelu v osi Rožnik–Grad, kjer se mestno zelenje zajeda globoko v center. Tej potezi je po njegovem potrebno dati poseben poudarek in preprečiti zazidavo Nunskega vrta. Nekoliko pozneje je ravno v tej ‘vrzeli’ predvideval razvoj mestnega središča, saj je po njegovem mnenju tendenca rasti mesta narekovala širitev mestnega središča na sever in jug, v prostoru med Gradom in Rožnikom.