Likovna podoba

Med osrednje prispevke Andreja Jemca spada poslikava železne zavese v velikosti 10 x 20 m, njegovega največjega likovnega dela. V letu 1982, ob takrat še nedograjenem odru Gallusove dvorane, je igrala železna zavesa zelo pomembno vlogo, saj je služila kot ozadje prav vseh prireditev, tudi koncertnih, dokler niso bila dokončana dela na velikem odru. Zaradi specifične namembnosti v interakciji programskih zahtev in potreb dvorane, hkrati pa zaradi izbranega materiala, je imel na voljo zelo omejene možnosti poslikave. Zaradi lastnosti izbranega materiala, povsem osnovne rebraste pločevine, ki se jo največkrat uporablja za pročelja industrijskih objektov, se je odločil za ultramarinsko-modro-vijoličasto-sive odtenke vertikalne poslikave v poteku reber; to naj bi v gledalcu v odnosu do drugih, toplejših barv dvorane, vzbudilo iluzijo globine, hkrati pa nanj učinkovalo s svojimi vertikalnimi črtnimi ritmi.

Največje likovno delo Andreja Jemca - poslikana železna zavesa v Gallusovi dvorani (foto: Damjan Gale / arhiv Damjana Galeta)