Kultura kot del mestnega parterja

Rast v višino

???

Vse predhodne zasnove kongresnega centra, razen zadnje, so predvidevale gradnjo dvoran pod nivojem ploščadi med stolpnicama. Programske zahteve za načrtovanje bodočega Cankarjevega doma so zahtevale prilagoditev prvotne zasnove tako, da je glavna dvorana dobila odrski stolp. Ker se je ta dvorana v dotedanjih načrtih nahajala pod ploščadjo med obema prizidkoma stolpnic, se je na njej pojavil tudi objekt stolpa. Ravnikar se je odločil še za zadnji konceptualni zasuk. Namesto nizke podrasti upravnih in reprezentančnih prostorov kongresnega centra pod zahodno stolpnico in glavno dvorano pod ploščadjo, se je odločil za rast v višino in s tem tudi bolj avtonomno obravnavo tega pomembnega javnega objekta. To je pomenilo vračanje k prejšnjim zasnovam, ko je bil na tem mestu predviden samostojen dvoranski objekt.