Mesto kot urbani sistem

Potreba po načrtnem urejanju mesta

Območje današnjega Trga republike med obema vojnama.

V času med obema vojnama je bilo za Ljubljano značilno nenačrtno širjenje individualne zazidave na obrobju, medtem ko je bilo urejanje središča mesta v službi zemljiške politike, brez razvidne urbanistične vizije. Potreba po tem se je pokazala šele v drugi polovici tridesetih let, ko je bilo za urejanje mesta razpisanih več javnih natečajev, med njimi tudi za novo regulacijsko zasnovo mesta.

Od predlogov za razvoj območja nekdanjega Nunskega vrta, današnjega Trga republike in Cankarjevega doma, je znan le predlog Marjana Tepine, ki je na svojo skico zapisal takole: ‘Nunski vrt naj ostane zelena ploskev v mestu. Vendar je njegova parcelacija že danes aktualna, tako da je ne bo mogoče ustavljati. Razsežnost kompleksa dovoljuje večjo gradbeno zasnovo.’