Na temeljih rimske Emone

Rimski zid

rimski zid (foto: Damjan Gale / arhiv Damjana Galeta)

V pripravah na gradnjo Cankarjevega doma so se v začetku leta 1977 opravila arheološka izkopavanja. Kot predvideno so se odkrili ostanki mestnega obzidja rimske Emone in mestnih zgradb. Tlorisi antičnih stanovanjskih blokov pričajo o visoki razviti stanovanjski kulturi, potem ko se je iz utrdbenega prelevilo v civilno mesto.

Kljub občutni podražitvi investicije je obveljalo stališče stroke, da se del rimskega zidu vključi v estetsko podobo okolice in kulturnega doma, saj ta predstavlja najstarejši zgodovinski poudarek in kulturne temelje, na katerih je kasneje zraslo mesto Ljubljana.