Ravnikarjeva linija

Velikopotezna zamisel prvotne zasnove, ki posega globoko v zaledje mesta in spreminja njegov kontekst, se skozi realizacijo zasuka v svoje logično nasprotje. Polagoma se približuje kontekstu sedanjega in ga vključi v svojo notranjo rast. Pravzaprav nastane pomanjšava, pri kateri se prejšnje velikopotezne ideje preoblikujejo v labirint prehodov, trgov, stopnišč, spomeniških ureditev, v tkivo sekvenčnih prostorov, ki se razrašča znotraj stavbne strukture. S tem se je izoblikovalo primerno okolje za umestitev Cankarjevega doma kot sodobnega reprezentativnega prostora slovenske državnosti in kulture v osrčju glavnega mesta prihodnje samostojne države.

Razstava Ravnikarjeva linija, Velika sprejemna dvorana Cankarjevega doma, 27. 10. - 17. 11. 2018 (foto: Žiga Koritnik)