Urbanizacija kulture

vprašanje lokacije kulturnega centra

Trg republike iz zraka pred izgradnjo Cankarjevega doma (foto: Damjan Gale / arhiv Damjana Galeta)

Leta 1975 je bil ustanovljen Republiški odbor za proslavo 100-letnice rojstva Ivana Cankarja, ki je na svoji ustanovni seji izrekel pobudo za izgradnjo kulturnega centra na Trgu revolucije.

Zamisel o gradnji nove kulturne dvorane – osrednjega doma kulture, pa se je porodila že nekoliko prej, v okviru Ljubljanske kulturne skupnosti. Okoliščine, ki so pripeljale do zamisli, lepo opiše dr. Lev Kreft v svojem besedilu ob dvajseti obletnici Cankarjevega doma:

(…) Želja, da bi se odločili za nekaj pomembnega in velikega, se je srečala z drugo ambicijo, ki ji je bilo treba dati kulturno podobo: Ljubljana naj bi vidno postala središče slovenske državnosti, zakoličene v Ustavi iz leta 1974. Trg revolucije, zastavljen kot projekt že prej, pa je sproti spreminjal svoj koncept. Od izvirne zamisli je kmalu ostal samo spomenik revolucije, sicer pa se je trg spremenil v parkirišče, državotvorni stolpnici sta doživeli metamorfozo v bančni in podjetniški stavbi, za dopolnitev pa se je razbohotilo nakupovalno maksi središče.