Zaključena podoba celote

Trg republike

Natečajna rešitev: 1960
Zgrajeno: 1961 – 74, 1975 – 82

Edvard Ravnikar s sodelavci: Anton Bitenc, Miloš Bonča, Jože Koželj, Majda Kregar, Anton Pibernik, Franc Rihtar, Vladislav Sedej

Trg republike (Arhiv UL FA, MAO)