Zaključena podoba celote

Spomenik Ivanu Cankarju

Spomenik Ivanu Cankarju ob vhodu v kulturni dom (foto: Damjan Gale / arhiv Damjana Galeta)

Na natečaju leta 1979 je bil za oblikovanje spomenika Ivanu Cankarju izbran predlog kiparja Slavka Tihca s sodelavcem, arhitektom Mirom Zdovcem. Motiv spominja na zaprto knjigo, ki ima na strani vrezano podobo Ivana Cankarja, na platnicah pa podpis oziroma izrek iz njegovega dela ali tudi gramofonsko ploščo, ki podobno kot spomenik, Cankarjev portret, v svojih rezah nosi dimenzijo zvoka. Spomenik se spreminja z gibanjem opazovalca po prostoru in njegovimi pogledi iz različnih zornih kotov. Od daleč nas nagovarja Cankarjeva slika, ki ob pogledu od blizu dobi elementarne razsežnosti vertikalnih plošč, ki ideje kinestetike v kiparstvu. Likovnost in asimetrična postavitev v prostoru ne izključujeta prostora, niti ne dominirata, temveč z njim vzpostavljata enakovredno relacijo. Abstraktno oblikovanje z upoštevanjem izkustvene dimenzije človeka se je kazalo kot nasprotje takratnemu trendu postavljanja spomenikov v socrealistični umetniški maniri.